Rynek promocji internetowej jest niełatwy do jakiegokolwiek podziału, tak aby było sposobne precyzyjne zobrazowanie wszystkich jego rodzajów. Trzeba wziąć do informacji, iż marketing internetowy jest złożony z tak ogromu elementów, że aż ciężko zobrazować wszystkie figurujące na niego komponenty. Ponadto, częstokroć formy marketingu wirtualnego ogólnie się przenikają. Okresy w których nasz Internet był zaledwie załącznikiem, już dawno uciekły. Dziś jednostki, które wstępnie zaczynają głowić się o agitacji wirtualnej, winny posiadać na uwadze, że start już od jakiegoś czasu się zaczął a równocześnie posiadają ogromny rozstęp do uzupełnienia. Na starcie ujmijmy pod szkiełko powiększające początkową z części marketingu wirtualnego jakim jest jawna reklama wirtualna. Adresat tego typu reklamy winien zrozumieć ją jako transfer promocyjny.

Jednakże winna ona posiadać właściwie jasne w przekazie treści. Natomiast jawna agitacja jest rejestrowana często jako bilbord nie reklamowy. Bezwarunkowymi zaletami agitacji udostępnionej to szeroki teren, dokładna weryfikacja, sporo rozwiązać przekazu plastycznego, szybki wyczekiwany efekt w przyjęciu a nadto udostępnia właściwszą inspekcję nad dopisywanymi przeobrażeniami w kampanii, a tym samym weryfikację nad opłatami.

Wadą tego gatunku marketingu wirtualnego którym jest jawna reklama wirtualna to tworzenie się poczucia całkowitego krytycyzmu u odbiorcy, co znaczy, że słuchacz powiększa swoją odporność na przekaz i nowinki w niej udostępniane.