Wykonujemy wszelkiego rodzaju wierceń geologicznych (odwierty) na potrzeby odróżnienia budowy geologicznej ziemi. Surowcem wynikowym z tychże analiz są formy, przekroje jak także, struktury geologiczne utworów gruntowych i złóż.

Do prac terenowych sięgamy po wiertnice Nordmeyer DSB 2/6 i SRB 0-14. Wiertnice mogą trudzić się metodyką rdzeniówki wrzutowej. Rdzeniówki wrzutowe są rdzeniówkami podwójnymi do stopniowego wypracowania rdzenia ze swobodnych warstewek geologicznych. W trakcie nawiercania metodą wrzutową zyskanie rdzenia nie domaga się brania zupełnej filaru wiertniczej jak przy korzystaniu powszedniej rdzeniówki podwójnej ,pomimo to tylko wyrywa się rurę wewnętrzną ze wsparciem chwytaka przyłączonego do linki.

Kolumna wiertnicza zostaje w wpuście w trakcie etapowego rdzenniowania co w dużym stopniu zwielokrotnia ewolucję wiercenia. Dzięki tej procedurze nawiercanie wlotów otworów rozpoznawczych dla geotechniki w zasadzie, nie dopomina się dodatkowego rurowania.