Rehabilitacja ustanawia formę usług dla person dotkniętych kalectwem fizycznym bądź psychicznym.

W sprzężeniu od niedomagania, bywają różnorakie gatunki rewalidacji, podkreślić możne, neurologiczne, kardiologiczne, ogólnoustrojowe, na formacjach nieruchomych, jak też w okolicznościach zabiegowych. Jeżeli chcemy doświadczyć z rewalidacji nieodpłatnej, wówczas powinno się ukierunkować się do medyka rodzinnego, który wydrukuje deklaracje do rehabilitanta pracującego w obszarze ugody z NFZ.

Czasem istnieją takie okoliczności, w których rehabilitacja bywa zaledwie realna w swoim siedlisku. Tymczasem nie należy niczego się bać, bowiem większość praktyków proponuje się z propozycją i bez kłopotu przyjeżdża do domu kandydata. Przeważnie rehabilitacja w domu przeprowadzana bywa w okoliczności niedomagań szkieletu osiowego jak też w sytuacji gdy etap dolegliwości bywa na tyle uciążliwy, iż klient samowolnie nie ma jak przedostać się do oddziału ozdrawiania, albo szpitala.

Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane są w domu zarówno w sytuacjach stacjonarnych jak jak też zabiegowych. Wśród manewrów medycznych pomocnych w kurowaniu kręgosłupa wyróżnia się, nowoczesną kinezyterapię, różnego gatunku masaż, ultranowoczesne elektrolecznictwo, uleczanie polem elektromagnetycznym, hydroterapię oraz oryginalną balneoterapię.