Pokazuje się, iż obecne metody umożliwiają magazynowanie światła na potężną rozpiętość na terenie sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna może bywać magazynowana, gdy przerób przeważa nad spożytkowaniem, i wykorzystywana jest, gdy zużycie przerasta nad wytwórczością. Dzięki nadmienionemu przerób prądu z zakładu energetycznego faktycznie nie musi być przystosowana do zwyczajnego zużycia. Na daną chwilę bywa, że zapotrzebowanie na światło przekształca się w ciągu 24 godzin, przechowywanie światła udostępnia banalniejsze jak również skuteczniejsze zużytkowanie elektrowni węglowych jak też jądrowych, poprzez określenie ich produkcji na ciągłym stanie, bez konieczności dostosowywania jej do niestałego popytu. Bywa to mądre rozstrzygnięcie szczególnie na bardzo ogromną skalę. Ekstra, udostępnia też masowe zużytkowanie ponownych wylęgarni energii, takich jak energia wiatru czy słońca, których dostępność ustępuje porywczym wahnięciom podczas kilku godzin.

Bez rezerw energii, nadmienione źródła muszą być wspomagane przez pospolite elektrownie, które zaspokajają popyt, kiedy wznawialne źródła produkują mniej prądu. Na dzień dzisiejszy do magazynowania światła użytkuje się elektrownie szczytowo-pompowe, które popiera się za najowocniejsze.